Facebook Twitter Mail
© 2016 Aktifhan Grup, tüm hakları saklıdır.
info@aktifhan.com.tr
(0216) 481 5 333

Kalite ve Çevre Politikası

Kalite Politikası

"Kalite" kavramını tüm çalışanlarının dengeli olarak paylaştığı ortak sorumluluk olarak gören Aktifhan Grup, bu doğrultudaki hedeflerini ve şirket vizyonu müşteri beklentilerine yönelik doğru ve orantılı bir şekilde geliştirir.

Aktifhan Grup bünyesindeki "Kalite Güvence Sistemi" mantığı, "kusursuz ürün ve hizmet ihtiyacına ulaşma çabası" üzerine kurgulanmıştır. Kalite; ulaşılan ve korunan bir seviye değil, koşullara göre en etkili ve olumlu yansımalarla yenilenen ve geliştirilen bir hedeftir.

Aktifhan Grup'un kalite anlayışı çalışanlarının doğru şekilde bilinçlendirilmesi ve katılımı ile artacak, sağlam ve güçlü halkalardan oluşan başarılı bir “grub”a dönüşecektir.


Çevre Politikası

Aktifhan Grup, tedarik ettiği malzeme seçiminden başlayıp insan kaynaklarına kadar süren her aşamada çevreye karşı sorumluluk bilincinde hareket eder. Çevreye karşı duyarlı olmak ve bu anlamda politikalarının sürekli gelişimi sağlamak, şirket yönetimi ve tüm ekibi için bir önceliktir.

Aktifhan Grup sürekli gelişim ve iyileştirme prensiplerini esas alarak; çevreyle uyumlu, insan hayatını kolaylaştıracak ve yaşam kalitesini arttıracak çözümleri hedeflenen her projenin tüm aşamasında çevresel faktörleri belirler, bunlara yönelik iyileştirme çalışmalarını yapar ve bu çalışmaları sürdürülebilir bir hale getirir.

Türkiye’nin geleceğini güvenle inşa ediyoruz.

Kimsenin dış kaynak yani banka kredisi kullanmadan iş yapamadığı bir ortamda; AKTİFHAN, kendi
öz sermayesiyle büyüyor. Türkiye’nin geleceğine güveniyor.Grup Şirketlerimiz

Grup Şirketler Logosu
Grup Şirketler Logosu
Grup Şirketler Logosu
Grup Şirketler Logosu
Grup Şirketler Logosu

© 2016, www.aktifhan.com.tr, Tüm hakları saklıdır.
Masiva Yazılım